Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

0004

 

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18 год. 00 хв. 20 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв. 26 липня 2017 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки творчих конкурсів

17 липня – 26 липня 2017 р.

(проводяться у кілька сесій)

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2017 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки співбесід

21 липня – 23 липня 2017 р.

Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год.

00 хв. 24 липня 2017 р.

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

(особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2)

до 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 р.

Строки зарахування за державним замовленням (особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2)

не пізніше 12 год. 00 хв. 26 липня 2017 р.

Виключення зарахованих осіб (зараховані за результатами співбесіди та за квотами-2) з конкурсу на інші місця державного замовлення

впродовж 26 липня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12 год. 00 хв. 05 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12 год. 00 хв. 10 серпня 2017 р.

Строки зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням − не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб − не пізніше 30 вересня 2017 р.

Строки переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за

кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому)

не пізніше 18 серпня 2017 р.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб можуть бути продовжені у разі потреби, за рішенням приймальної комісії, однак тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

за державним та регіональним замовленням, а також за рахунок цільових пільгових державних кредитів

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18 год. 00 хв. 20 липня 2017 р.

18 год. 00 хв. 20 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв. 26 липня 2017 р.

18 год. 00 хв. 26 липня 2017 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки творчих конкурсів

17 липня – 26 липня 2017 р.

(проводяться у кілька сесій)

17 липня – 26 липня 2017 р.

(проводяться у кілька сесій)

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2017 р.

21 липня – 26 липня 2017 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки співбесід

21 липня – 23 липня 2017 р.

21 липня – 23 липня 2017 р.

Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год.

00 хв. 24 липня 2017 р.

Строки оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12 год.

00 хв. 24 липня 2017 р.

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення

(особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2)

до 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 р.

Строки виконання вимог до зарахування

до 18 год. 00 хв. 28 липня 2017 р.

Строки зарахування за державним замовленням (особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2)

не пізніше 12 год. 00 хв. 26 липня 2017 р.

Виключення зарахованих осіб (зараховані за результатами співбесіди та за квотами-2) з конкурсу на інші місця державного замовлення

впродовж 26 липня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

до 12 год. 00 хв. 05 серпня 2017 р.

Строки зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням − не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів − не пізніше 30 вересня 2017 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 29 липня 2017 р.

       

 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістадля здобуття ступеня бакалавра прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 00 хв. 24 липня 2017 р.

Строки проведення Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки фахових вступних випробувань (творчих конкурсів)

25 липня – 31 липня 2017 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12 год. 00 хв. 05 серпня 2017 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, які фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

до 12 год. 00 хв. 08 серпня 2017 р.

Строки зарахування вступників

за державним або регіональним замовленням − не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017 р.; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб − не пізніше 09 серпня 2017 р.

 

Last modified onПонеділок, 03 липня 2017 10:38

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in