Кичилюк Тетяна Станіславівна

Кичилюк Тетяна Станіславівна

Посада: старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Науковий ступінь:кандидат юридичних наук

Телефон (робочий):(0332) 24-24-83

 

Last modified onПонеділок, 28 листопада 2016 17:15
 1. Біографія
 2. Знання мов
 3. Наукові інтереси
 4. Наукові праці

Народилася 21.02.1976 р. у м. Луцьку.

Закінчила у 1998 р. юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки.

1998 р. – Жовтневий районний суд м. Києва. Судовий виконавець.

1999 р. – Печерське районне відділення Київського міського управління пенсійного фонду України. Головний спеціаліст, юрист.

2001 р. – Державна академія статистики. Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

2004-2007 рр. Національний аграрний університет. Аспірант кафедри екологічного, земельного та аграрного права юридичного факультету.

Кандидат юридичних наук (Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення. 2007).

2008 р. – Білоцерківський аграрний університет. Доцент кафедри аграрного та земельного права.

2010 р. – Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Старший викладач кафедри земельного аграрного та екологічного права.

2015 р. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Була членом спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у 2009-2012 рр. (Наказ ВАК України № 286 від 07.05.2009 р.).

За період з 2009 по 2015 рр. – офіційний опонент 8 дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Українська, російська (вільно), польська, англійська (зі словником)
Державний контроль у галузі земельних ресурсів; адміністративно-правова охорона лісів в Україні.

Автор 20 праць, зокрема:

 • 2 монографії:
 1. Кичилюк Т.С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення: сучасні проблеми та перспективи : монографія / За заг. ред. В. І. Курила. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2008. – 203 с.
 2. Курило В. І. Проблеми адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні : монографія / В. І. Курило, О. П. Світличний, Т. С. Кичилюк та ін.; заг. ред. д.ю.н., проф. Курила В. І. та д.ю.н., доц. Світличного О. П. – К. : НУБіП України, 2014. – 568 с. (Кичилюк Т. С. – розділ 3, підрозділи 4.1, 4.5)
 • 2 навчальні посібники:
 1. Курило В. І., Моторіна (Кичилюк)Т. С. Основи земельного права України : навч. посіб. / За заг. ред. В. З.Янчука. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 160 с.
 2. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів : навч. посіб. / В. М.Єрмоленко, В. І.Курило, Т. С. Кичилюк; за заг. ред. В. І. Курило. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 248 с.
 • 8 статей у фахових виданнях:
 1. КичилюкТ. С. Ліс як об’єкт правової охорони // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 156. – Серія : Право. – С. 189–196.
 2. КичилюкТ. С. Актуальні питання використання та охорони земель лісового фонду // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 165. – Ч. 2. – Серія : Право. – С. 133–138.
 3. Курило В. І., Кичилюк Т. С. Деякі питання державного контролю за використанням та охороною земель // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 165. – Ч. 3. – Серія : Право. – С. 190–195.
 • 9 конференцій.
next
prev

Log in