Новини

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

15 травня 2017 року (понеділок)

Пленарне засідання
8.30-10.00, корпус В, ауд. 217

Вступне слово.
О. Лаба (декан юридичного факультету, доцент, СНУ імені Лесі Українки).
А. Демчук (заступник декана юридичного факультету, СНУ імені Лесі Українки).

10.10 - 11.30 – презентація на тему: „Розвиток електронної демократії в Україні" за участю виконавчого директора Асоціації відкритих міст М. Надхода, корпус В, ауд. 217.
Кравчук М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки), Юхимюк О.М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

10.10 - 11.30 – презентація монографії „Договір сурогатного материнства в сімейному праві України", корпус В, ауд. 121.
Молла В. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

10.10 - 11.30 – відкрита лекція «Про перспективи наукових досліджень у адміністративному праві», корпус В, ауд. 317.
лектор - Ширшикова Р.М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

СЕКЦІЇ

1. Секція теорії та історії держави і права
Керівник – д.ю.н., професор М. Яцишин
14.00-17.00, корпус В, ауд. 315

1. Муніципальне право України: конституційні основи функціонування.
Яцишин М. (професор, СНУ імені Лесі Українки).

2. Захист цивільних осіб під час не міжнародного збройного конфлікту.
Гороть А. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

3. Сутність, стан та особливості формування моральної культури державних службовців.
Нинюк М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

4. Спадкові правовідносини за Руською Правдою.
Молла Ю. В. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

5. Договірно-правове забезпечення надання послуг громадянами третіх країн у праві Європейського Союзу.
Конончук І. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

6. Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні (історико-правовий аспект).
Гламазда П. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

7. Актуальні проблеми формування правової культури молоді.
Кравчук М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

8. Питання забезпечення соціального захисту учасників АТО.
Климчук Т. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

9. Зміни до Конституції Україні в частині правосуддя: проблеми реалізації.
Кравчук В. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

10. Роль принципів права в практиці Міжнародного суду ООН.
Юхимюк О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

11. Правові проблеми у сфері відповідальності за шкоду завдану плоду людини.
Щирба М. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

12. Соціально–правові передумови виникнення кримінально– правового чинника по захисту державної таємниці.
Булавіна С. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

13. Проблеми правового захисту осіб з інвалідністю в Україні.
Колодяжна В. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

2. Секція цивільно-правових дисциплін
Керівник – к.ю.н., доцент А. Духневич
14.00-17.00, корпус В, ауд. 317

1. Про деякі питання практики застосування заходів по
забезпеченню позову при вирішенні господарських спорів.
Гофман Ю. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

2. До питання про часове середовище процедурних правовідносин у сфері державних соціальних допомог.
Вознюк Н. (старший викладач, здобувач СНУ імені Лесі Українки).

3. Медіація в цивільному праві.
Самчук-Колодяжна З. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

4. Приватний та публічний інтерес у Сімейному праві України.
Старчук О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

5. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин подружжя.
Мартинюк К. (магістр СНУ імені Лесі Українки).

6. Законодавче та доктринальне визначення поняття сім'ї у сімейному праві України.
Рищук І. (магістр СНУ імені Лесі Українки).

7. Земельна реформа в Україні.
Решетник Л. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

8. Юридична природа функціонування комунальних банків в Україні.
Луцюк А. (магістр СНУ імені Лесі Українки).

9. Вирішення суперечок в спорах СОТ.
Духневич А. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

10. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.
Кичилюк Т. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

11. Фінансово-правові основи органів місцевого самоврядування.
Наконечна Г. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

12. Адміністративне право – юридична основа реалізації публічного адміністрування.
Ширшикова Р. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

13. Критерії членства в особистому селянському господарстві.
Сокол М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

14. Актуальні питання та перспективи боротьби з адміністративно караною контрабандою в Україні.
Шевчук Л. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

15. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні
Демчук А. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

16. Особливості реалізації прав власників у багатоквартирних житлових будинках.
Качановський В. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

17. Проблеми трудових відносин в сучасний період.
Якушев І. (професор, СНУ імені Лесі Українки).

18. Обмеження майнових прав та інтересів у цивільному праві.
Чубоха Н. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

19. Особливості застосування електронного цифрового підпису.
Дручек А. (асистент, СНУ імені Лесі Українки).

20. Поняття децентралізації та її впровадження в Україні.
Коваленко І. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

21. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права.
Вусенко Ю. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

22. Відповідальність за порушення закону про доступ до публічної інформації.
Єлов В. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки).

3. Секція кримінального права і процесу
Керівник – к.ю.н., доцент Ю.Фідря
14.00-17.00, корпус В, ауд. 220

1. Аналіз практики ЄСПЛ щодо порушення Україною заборони катувань.
Фідря Ю. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

2. Оцінка допустимості доказів у кримінальному процесі.
Крикунов О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

3. Звільнення від покарання в кримінальному праві.
Чупринський Б. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

4. Щодо змісту та ролі у системі запобігання злочинам в Україні неспеціалізованих суб'єктів.
Кондратішина В. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

5. Зарубіжний досвід у боротьбі з корупцією.
Гусак А. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

6. Характеристика експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту.
Карпінська Н. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

7. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння: міжнародний досвід кримінально-правової заборони.
Старко О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

8. Протидія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
Саско О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

9. Тимчасовий доступ до речей та документів як захід забезпечення кримінального провадження.
Назарук О. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

10. Забезпечення особистої безпеки засуджених у місцях позбавлення волі.
Журавська З. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

11. Заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
Гончаров І. (старший лаборант,, СНУ імені Лесі Українки).

12. Проблеми кримінальної відповідальності співучасників в умовах добровільної відмови.
Аніщук В. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

13. Правові засади діяльності Національного агентства з виявлення, розшуку й управління корупційними активами.
Янковський С. (аспірант 2-го року навчання).

14. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань в Україні.
Багнюк С. (аспірант 1-го року навчання).

16 травня 2017 року (вівторок)

10.10 – 12.30 – пленарне засідання ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».

13. 25 – 14.45 – круглий стіл: „Відповідальність держави за порушення прав людини" за участю студентів 32 групи факультету міжнародних відносин та 41 групи юридичного факультету денної форми навчання. Модератори – Конончук І., (доцент, СНУ імені Лесі Українки); Гороть А., (доцент, СНУ імені Лесі Українки); Булавіна С. (доцент, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 227 .

14.00 – 17.00 – секційні засідання ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» - секція «Правознавство», корпус В, ауд. 315.

15.00 – 16.20 – круглий стіл на тему: „Проблеми правового захисту осіб з інвалідністю в Україні." Модератор – Колодяжна В. В. (доцент, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 227.

17 травня 2017 року (середа)

8.30. – 9.50 – тематична зустріч: „Суперечності реформування державної служби в Україні", за участю студентів 63 групи заочної форми навчання. Модератор – Нинюк М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 121.

10.10.- 11.30 – круглий стіл: „Шляхи вдосконалення державно-конфесійних відносин в Україні", за участю студентів 43 гр. денної форми навчання. Модератор – Кравчук М. (доцент, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 227.

10.10.- 11.30 – круглий стіл: Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні (історико-правовий аспект), за участю студентів 3-4-го курсів денної форми навчання. Модератор – Гламазда П. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 220.

11.00 - 16.00 - постерна сесія «Наукові доробки професорсько-викладацького складу та студентів» в межах проведення ЯрФесту СНУ імені Лесі Українки. Вознюк Н. (старший викладач, СНУ імені Лесі Українки), Сокол М. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки).

11.00 - 16.00 – демонстація в межах проведення ЯрФесту СНУ імені Лесі Українки можливостей використання методів криміналістичної техніки під час розслідування кримінальних правопорушень. Гончаров І. (старший лаборант, СНУ імені Лесі Українки).

11.00 - 16.00 – Презентація в межах проведення ЯрФесту СНУ імені Лесі Українки результатів діяльності юридичної клініки "Ad Astra". Єлов В. (завідувач юридичної клініки "Ad Astra", СНУ імені Лесі Українки).

18 травня 2017 року (четвер)

10.10 – 13.10 – зустріч з суддями Апеляційного суду з відвідуванням судового засідання за участю студентів з курсу денної форми навчання. Модератор – Самчук-Колодяжна З. (доцент, СНУ імені Лесі Українки).

15.00 – 16.20 – брейн-ринг з кримінально-процесуального права для студентів 3-го курсу денної форми навчання. Модератор – Крикунов О. (доцент, СНУ імені Лесі Українки) корпус В, ауд. 227.

15.00 – 16.20 – круглий стіл: „Особливості тактики проведення огляду місця події під час розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" за участю студентської наукової проблемної групи. Модератор – Назарук О. (доцент кафедри, СНУ імені Лесі Українки), корпус В ауд. 220.

15.00 – 16.20 – семінар на тему: "Типові порушення і помилки під час проведення публічних закупівель та шляхи і способи їх усунення" за участю студентської наукової проблемної групи та представників ГО "Центр АСНДІ", м. Луцьк. Модератор – Шевчук Л. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 217.

19 травня 2017 року (п'ятниця)

10.10 – 11.30 – мультимедійна відкрита лекція на тему: «Спадкування за заповітом». Лектор – Самчук-Колодяжна З.Ф. (доцент, СНУ імені Лесі Українки). корпус В, ауд. 217.

11.50 – 13.10 – круглий стіл: „Питання забезпечення соціального захисту учасників АТО." За участю студентів юридичного факультету, спільно з представниками департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Модератор – Климчук Т.Д. (старший викладач кафедри, СНУ імені Лесі Українки), корпус В, ауд. 227.

Читати більше...

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році
Читати більше...

Демчук Антон прийняв участь у з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України

25 квітня 2017 року заступник декана юридичного факультету Демчук Антон Михайлович взяв часть у з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України, який проходив у залі засідань вченої ради Юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Представники юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ на з’їзді обрали двох членів Ради прокурорів України (РПУ). Шляхом таємного голосування представниками до РПУ стали: доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.П. Битяк, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.С. Гриценко.

Читати більше...

Представники НАБУ поспілкувалися зі студентами юридичного факультету

19 квітня в рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції» представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) поспілкувалися зі студентами СНУ імені Лесі Українки.
На зустріч із молоддю прибули заступник директора НАБУ Анатолій Новак, начальник відкритого офісу НАБУ Юлія Івахніна й експерт Проекту ПРООН «Прозорість і доброчесність публічного сектору» Вікторія Козаченко, ректор Лесиного вишу Ігор Коцан, яких представила проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації СНУ імені Лесі Українки Світлана Гаврилюк.

Серед основних питань розмови – антикорупційна реформа, її досягнення, система антикорупційних органів та, зокрема, розслідування, результати діяльності, функції НАБУ як спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу.
Вікторія Козаченко розповіла, що тур з інформування студентської молоді розпочався ще в березні цього року. Метою кампанії «Студенти проти корупції» є інформаційно-просвітницька діяльність серед студентства, однієї з найбільш активних частин громадянського суспільства, щодо антикорупційної реформи та системи роботи Національного антикорупційного бюро України. Саме молоде покоління в майбутньому вирішуватиме долю нашої країни, і воно має знати, що антикорупційна реформа є надзвичайно важливою.

Існує два види сприйняття корупції. Перший – як норма, невід’ємна частина життя, а другий викликає подив і передбачає повне її виключення. На жаль, у нашій країні корупція стала невіддільною частиною життя пересічного українця, і з цим потрібно боротися. Не може бути толерантного ставлення до корупції. До речі, згідно з рейтингом боротьби з корупцією від міжнародної організації Transparency International у 2016 р. Україна посіла 130 місце зі 168 країн світу. Така ж кількість балів виявилася в Камеруну, Непалу, Парагваю, Нігерії.
Експерт розповіла, що знизити корупцію можна запобіганням, протидією та притягненням до відповідальності осіб, причетних до подібного виду злочину. Поділилася досягненнями антикорупційної реформи:
- запуск незалежних антикорупційних органів (НАБУ, САП та НАЗК);
- запуск е-декларування (визнано одним із найбільших досягнень 2016 р.);
- повноцінне впровадження системи електронних закупівель «Prozorro».

Вікторія Козаченко також поінформувала про виклики реформи: створення Вищого антикорупційного суду; результати перевірки декларацій та підтримка і довіра громадян.

Наостанок експерт закликала не бути байдужими, в майбутньому ставати сумлінними державними службовцями і прагнути до кращого.
А начальник відкритого офісу НАБУ Юлія Івахніна розповіла присутнім про історію становлення НАБУ, його унікальність, підслідність і розслідування бюро, формування штату, структуру НАБУ, можливості працевлаштування тощо. Торік на рахунки держкомпаній повернули 116 млн гривень, виведених корупційними схемами. Також детективи бюро попередили розкрадання в держкомпаніях ще на понад півмільярда гривень.
Опісля заступник директора НАБУ Анатолій Новак відповів на всі запитання, які цікавили студентів.


Валентина КОРНІЙЧУК

Джерело: http://eenu.edu.ua/uk/articles/predstavniki-nabu-pospilkuvalisya-zi-studentami

Читати більше...

Запрошуємо на ХIV Міжнародна науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ"

 

ХIV

Міжнародна науково-практична конференція

 

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ"

 

 43404921

Для більш детальної інформації перейдіть за посиланням: http://snuconf.wixsite.com/conf-eenu/blank-cosio 

Читати більше...

Програма вступних випробувань на магістра за спеціальністю 081 «Право»

Програма вступних випробувань при вступі на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Варіант не остаточний і наданий для ознайомлення.

 

Читати більше...

Відбулась ХIII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку"

Звіт
про проведення ХIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку", яка відбулася 31 березня – 01 квітня 2017 року, м. Луцьк

Конференція тринадцять років поспіль є надійною формою апробації результатів наукових пошуків молодих вчених, студентів та практиків. Опубліковані матеріали конференції рекомендовано до використання у навчальному процесі та у практичній діяльності юристів.

У роботі конференції взяли участь 144 особи.
З них :
– аспіранти – 14;
– студенти – 129;
– слухачі Навчально-наукового центру післядипломної освіти – 1;

Серед учасників конференції було 8 іноземців із Республіки Польща та 3 іноземця із Білорусії.
На конференції були представлені :
Вітчизняні навчальні заклади :
1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
2. Львівський національний університет імені Івана Франка
3. Національний університет біоресурсів та природокористування України
4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Національний університет "Одеська юридична академія"
6. Національний університет державної фіскальної служби України
7. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
8. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
9. Кам'янець-Подільське відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права
Зарубіжні навчальні заклади:
1. Вища Торгівельна Школа в Радомі
2. Католицький університет Яна Павла II (Республіка Польща)
3. Академія управління при президенті Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
4. Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща)
5. Брестський державний університет імені Олександра Пушкіна (Республіка Білорусь)
6. Ягелонський університет у Кракові (Республіка Польща)

Голова НТАіС юридичного факультету І. О. Пряміцина

Читати більше...

Вітаємо Походій Анастасію Юріївну з дипломом ІІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

23 березня на базі Університету державної фіскальної служби України м. Ірпінь відбулася науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
У підсумковій конференції брали участь 28 студентів із різних вишів України: Запорізький національний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут кримінально-виконавчої служби, Національна академія Служби безпеки України, Львівський державний університет ВС, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Університет ДФС України, Університет митної справи та фінансів.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки представляла студентка V курсу юридичного факультету Походій Анастасія Юріївна з роботою на тему: «Фінансово-правове регулювання державного боргу в Україні: шляхи оптимізації», науковий керівник – к.ю.н. Наконечна Галина Ярославівна. Оцінювала виступи конкурсантів галузева конкурсна комісія у складі провідних учених України. За їх результатами названо переможців конкурсу. Студентка юридичного факультету виборола призове ІІІ місце і була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня та пам'ятними призами.
Вітаємо переможницю та бажаємо нових творчих здобутків!!!

Галина НАКОНЕЧНА
При використанні цієї інформації обов'язкове посилання на першоджерело

Читати більше...
Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in