Навчання

Бакалавр м/с 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр

 
 
Читати більше...

Графік навчального процесу та розклад затять, заліків, екзаменів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

та розклади навчальних занять

Курс

Групи

1 семестр

2 семестр

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

Прав-11з

22.09-24.09 

 20.10-03.11  -

03.05 -18.05 

Прав м/с -12з

20.09-24.09 

20.10-03.11   02.03-04.03  16.03-30.03

Прав 21з-22з

22.09-24.09 

21.11-05.12 

 16.03-30.03

16.03-30.03

Прав-31з-32з

22.09-24.09

02.11-21.11

exam. 02.11-21.11

 

02.03-04.03 

10.04-29.04 

Прав-41з-42з

22.09-24.09 

04.10-24.10 

exam.04.10-24.10 

01.03-05.03 

10.04-29.04  

Прав-51з-52з

27.09-17.10

exam.27.09-17.10 

 -

 14.02-05.03

exam.14.02-05.03

держ. атестат.

07.06-12.06 

Прав-61Мз-62Мз

17.10-05.11

exam.17.10-05.11 

 -

 14.02-05.03

exam.14.02-05.03

асист. прак

19.03-24.03 

Прав-73Мз

16.11-05.12 

 переддип. практика

15.01-11.02

 14.02-05.03

ас. практика

20.11-25.11 

 -

держ. атест

13.06-19.06 

 

 

Читати більше...

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми й терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету (інституту), проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів заочної форми навчання на початку навчального року.


Графіки у приєднаних файлах.

Баралавр І курс

Баралавр ІІ курс

Баралавр ІІІ курс

Баралавр ІV курс

 

Магістр V курс

Магістр VI курс

Читати більше...

Розклад заліково-екзаменаційної сесій

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Курс навчання

Тривалість І семестру

Екзаменаційна сесія

Зимові канікули

Тривалість ІІ семестру

Екзаменаційна сесія:

Літні канікули

І   (бакалаври)

01.09.2017

16.12. 2017

18.12. 2017

30.12.2017

01.01.2018

11.02.2018

12.02.2018

-

09.06.2018

11.06.2018

30.06.2018

01.07.2018

30.08.2018

ІІ  (бакалаври)

ІІІ (бакалаври)

IV (бакалаври)

V  (магістри)

VI (магістри)

 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ (ЗАЛІКІВ)

 

денної форми навчання для студентів юридичного факультету

на зимову заліково-екзаменаційну сесію 2017-2018 н.р.

 

 Курс навчання  Завантажити
 І   (бакалаври) Завантажити
 ІІ   (бакалаври) Завантажити
 ІІІ   (бакалаври) Завантажити
IV (бакалаври) Завантажити
(магістри) Завантажити
VI (магістри) Завантажити

 

 

Читати більше...

Магістр

 Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь: 08  Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право
Освітній ступінь: Магістр
Ліцензія Ст.159
 
Читати більше...

Бакалавр 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр
 
 
 
Читати більше...
Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in