Навчання

Бакалавр м/с 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр

 
 
Читати більше...

Графік навчального процесу та розклад затять, заліків, екзаменів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

та розклади навчальних занять

Курс

Групи

1 семестр

2 семестр

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

Прав-11з

---

 23.11-07.12

exam. 23.11-07.12

 ---

02.05-17.05

exam 02.05-17.05

Прав 21з-23з

19.09-23.09

28.09-12.10

---

21.02-07.03

Прав м/с 22з

19.09-23.09 28.09-12.10 13.02-17.02 21.02-07.03

Прав-31з-32з

21.09-23.09

02.11-21.11

---

05.04-24.04

Прав-41з-42з

---

16.01-04.11 ---

09.03-28.03 

Прав-51з-52з

---

22.11-11.12

---

 14.02-05.03

exam14.02.-05.03

держ. атестат.

03.06-07.06 

Прав-61Мз-62Мз

--- 

19.10-07.11

exam.19.10-07.11 

 ---

 15.03-03.04

exam. 15.03. - 03.04

асист. практ

25.03-03.04 

Прав-73Мз

--- 

переддипломна практика

24.09-21.10

08.11-27.11

   

державна атестація

10.01-22.01

   

 

 

Читати більше...

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми й терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету (інституту), проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів заочної форми навчання на початку навчального року.


Графіки у приєднаних файлах.

Баралавр І курс

Баралавр ІІ курс

Баралавр ІІІ курс

Баралавр ІV курс

 

Магістр V курс

Магістр VI курс

Читати більше...

Розклад заліково-екзаменаційної сесій

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Курс навчання

Тривалість І семестру

Екзаменаційна сесія

Зимові канікули

Тривалість ІІ семестру

Екзаменаційна сесія:

Літні канікули

І   (бакалаври)

 

         

ІІ  (бакалаври)

ІІІ (бакалаври)

IV (бакалаври)

V  (магістри)

VI (магістри)

 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ (ЗАЛІКІВ)

 

денної форми навчання для студентів юридичного факультету

на зимову заліково-екзаменаційну сесію 2018-2019 н.р.

 

 

 Курс навчання  Завантажити
 І   (бакалаври) Завантажити
 ІІ   (бакалаври) Завантажити
 ІІІ   (бакалаври) Завантажити
IV (бакалаври) Завантажити
(магістри) Завантажити
VI (магістри) Завантажити

 

 

Читати більше...

Магістр

 Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь: 08  Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право
Освітній ступінь: Магістр
Ліцензія Ст.159
 
Читати більше...

Бакалавр 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр
 
 
 
Читати більше...
Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in