Навчання

Графік навчального процесу та розклад затять, заліків, екзаменів

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

та розклади навчальних занять

Курс

Групи

1 семестр

2 семестр

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

міжсесійні заняття

заліково-екзаменаційна сесія

Прав-11з-12з

14.09–18.09.2016р

28.09–12.10.2016р

заліки та екзамени

-----------

01.03–16.03.2017р.

заліки та екзамени

Прав-21з-22з

23.09–25.09.2016р

19.10–02.11.2016р

заліки та екзамени

-----------

09.03–23.03.2017р.

заліки та екзамени

Прав м/с-23з

16.09–18.09.2016р

28.09–12.10.2016р

заліки та екзамени

03.03–05.03.2017р

29.03–12.04.2017р.

державна атестація

07.06-12.06.2017р

Прав-31з-32з

28.09–30.09.2016р

18.10–06.11.2016р

заліки та сесія

03.03–05.03.2017р

10.05–29.05.2017р.

Прав-41з-42з

------------

17.11–06.12.2016р

01.03–05.03.2017р

10.05-29.05.2017р.

Прав-51з-52з

------------

17.11–06.12.2016р

----------

23.03–11.04.2017р.

заліки та екзамени

державна атестація

07.06–12.06.2017р

Прав-61з-62з

------------

25.10–13.11.2016р

заліки та екзамени

переддипломна практика

 

09.03–28.03.2017 р

заліки та екзамени

державна атестація

30.05–16.06.2017 р

Прав-63Мз

------------

01.11–20.11.2016р

03.03–05.03.2017р

13.03–01.04.2017р

заліки та екзамени

Прав-73Мз

------------

24.11–13.12.2016р

переддипломна практика

 

13.03–01.04.2017р

заліки та екзамени

асистентська  практика

24.11–13.12.2016р

-----------

державна атестація

13.06–19.06.2017р

Читати більше...

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми й терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету (інституту), проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів заочної форми навчання на початку навчального року.


Графіки у приєднаних файлах.

Баралавр І курс

Баралавр ІІ курс

Баралавр ІІІ курс

Баралавр ІV курс

Спеціаліст V курс

Магістр V курс

Магістр VI курс

Читати більше...

Розклад заліково-екзаменаційної сесій

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Курс навчання

Тривалість І семестру

Екзаменаційна сесія

Зимові канікули

Тривалість ІІ семестру

Екзаменаційна сесія:

Державна атестація випускників

І (бакалаври)

01.09.2016

18.12. 2016

19.12. 2016

31.12.2016

01.01.2017

26.02.2017

27.02.2017

-

11.06.2017

12.06.2017

30.06.2017

19.06.2017

30.06.2017

ІІ (бакалаври)

ІІІ (бакалаври)

IV(бакалаври)

V (магістри, спеціалісти)

VI (магістри)

 

Читати більше...

Магістр

 Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь: 08  Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право
Освітній ступінь: Магістр
Ліцензія Ст.159
 
Читати більше...

Бакалавр 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр
 
 
 
Читати більше...
Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in