Навчання

Бакалавр м/с 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр

 
 
Читати більше...

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми й терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету (інституту), проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів заочної форми навчання на початку навчального року.


Графіки у приєднаних файлах.

Баралавр І курс

Баралавр ІІ курс

Баралавр ІІІ курс

Баралавр ІV курс

 

Магістр V курс

Магістр VI курс

Читати більше...

Розклад заліково-екзаменаційної сесій

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Курс навчання

Тривалість І семестру

Екзаменаційна сесія

Зимові канікули

Тривалість ІІ семестру

Екзаменаційна сесія:

Літні канікули

І   (бакалаври)

01.09.2017

16.12. 2017

18.12. 2017

30.12.2017

01.01.2018

11.02.2018

12.02.2018

-

09.06.2018

11.06.2018

30.06.2018

01.07.2018

30.08.2018

ІІ  (бакалаври)

ІІІ (бакалаври)

IV (бакалаври)

V  (магістри)

VI (магістри)

 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ (ЗАЛІКІВ)

 

денної форми навчання для студентів юридичного факультету

на зимову заліково-екзаменаційну сесію 2017-2018 н.р.

 

 Курс навчання  Завантажити
 І   (бакалаври) Завантажити
 ІІ   (бакалаври) Завантажити
 ІІІ   (бакалаври) Завантажити
IV (бакалаври) Завантажити
(магістри) Завантажити
VI (магістри) Завантажити

 

 

Читати більше...

Магістр

 Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь: 08  Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право
Освітній ступінь: Магістр
Ліцензія Ст.159
 
Читати більше...

Бакалавр 081 «Право»

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
 
 Галузь:  08  Право
 Спеціальність:  081 Право
 Освітня програма:  Право
 Освітній ступінь:  Бакалавр
 
 
 
Читати більше...
Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in