Денна форма навчання

Денна форма навчання

Юридичний факультет проводить навчання за такими напрямами підготовки:

БАКАЛАВР

Галузь знань 08 «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітня програма «Право»


БАКАЛАВР на базі молодшого спеціаліста

Галузь знань 08 «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітня програма «Право»


 

МАГІСТР

Галузь знань 08 «Право»
Спеціальність 081 «Право»
Освітня програма «Право»


Subscribe to this RSS feed

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in