Графіки навчального процесу

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми й терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету (інституту), проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів заочної форми навчання на початку навчального року.


Графіки у приєднаних файлах.

Баралавр І курс

Баралавр ІІ курс

Баралавр ІІІ курс

Баралавр ІV курс

 

Магістр V курс

Магістр VI курс

Last modified onП'ятниця, 20 жовтня 2017 07:10

Log in