Магістр

Магістр

 Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь: 08  Право
Спеціальність: 081 Право
Освітня програма: Право
Освітній ступінь: Магістр
Ліцензія Ст.159
 
Last modified onПонеділок, 06 березня 2017 09:30

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in