Яцишин Михайло Михайлович

Яцишин Михайло Михайлович

Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +38(0332) 24 81 77

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Last modified onНеділя, 02 жовтня 2016 06:36
  1. Біографія
  2. Нагороди
  3. Знання мов
  4. Наукові інтереси
Народився 04.11.1968 р. у м. Броди Львівської області. Закінчив у 1993 р. історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки; у 2005 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання в аспірантурі у 1994-1996рр. Кандидат історичних наук (Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х – 90-х рр. XX ст., 1997) 26.08.1993 – 31.08.1994 рр. – лаборант кафедри всесвітньої історії 31.08.1994 – 15.10.1994 рр. – асистент кафедри історії світових цивілізацій 15.10.1997 – 31.01.2000 рр. – старший викладач кафедри історії світових цивілізацій 01.09.2000 – 13.01.2006 рр. – доцент кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права 13.01.2006 – 03.02.2010 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права 03.02.2010 – 11.02.2011 рр. – доцент кафедри теорії та історії держави і права У 2011р. здобув науковий ступінь доктора юридичних наук У 2012р. – присвоєння вченого звання професора 11.02.2011р. – 04.02.2013рр. - завідувач кафедри теорії та історії держави і права 04.02.2013р. – по 01.09.2015рр. – проректор з наукової роботи 01.09.2015 - по теперішній час – завідувач, професор кафедри теорії та історії держави і права.
1997 р.- Грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації 1999 р. – Почесна грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому 2000 р. – Грамота Міністерства освіти України 2008 р. – Грамота ректорату профспілкового комітету Волинського національного університету імені Лесі Українки 2010 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2010 р. – Орден Святого Артистратига Михаїла 2011 р. – Почесна відзнака Київського національного університету внутрішніх справ ІІІ ступеня 2013 р. - Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2014 р.- Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти" 2014 р.- Пам'ятна медаль "100 років від дня народження академіка П.П.Михайленка" Всеукраїнської громадської організації "Спілка ветеранів та працівників силових структур України" 2015 р.- Медаль «За значний внесок у поширення ідеї єдності Європи»
українська; польська, англійська
Проблеми становлення та функціонування пенітенціарної системи України; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; компаративістські дослідження в галузі функціонування пенітенціарних систем світу; розвиток окремих державно-правових систем. Понад 120 праць, зокрема: 4 монографії: 1. Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х – 90-і роки ХХ століття: монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк: Вежа, 1999. – 204 с. 2. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі монографія / М. М. Яцишин, О.Г. Колб, В.В.Кондратішина. - Луцьк: РВВ «Вежа»,2007.- 513 с. 3. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с. 4. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: [монографія] / В.В.Коваленко, О.М.Джужа, О.Г.Колб та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.В. Коваленка. – К.: Атіка-Н, 2011. – 368 с. 6 - підручники, посібники: 1. Загальні засади призначення покарань в Україні: Навчальний посібник / М. М. Яцишин, О.Г. Колб та ін. - Луцьк: РВВ „Вежа”, 2006. – 241с. 2. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: Навчальний посібник / М. М. Яцишин, авторський колектив. - Луцьк: РВВ «Вежа»,2007.- 467 с. 3. Основи правознавства: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / уклад. : С. Є. Булавіна, В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк та ін.; за заг. ред. М. М. Яцишина. – Луцьк : Волин. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 236 с. 4. Актуальні проблеми конституційного права України : підручник / За заг. ред. професора Олійника А. Ю. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2012. – 552 с. Підручник 5. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України : Навчальний посібник для студентів юридичних навчальних закладів / Джужа О. М., Коваленко В. В., Колб О. Г. та ін.; За заг. Ред. О. М. Джужи та В. В. Коваленко. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – 172 с. 6. Кримінальна субкультура: поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань: навчальний посібник / В .В. Василевич, А. В. Савченко, З. В. Журавська, М. М. Яцишин, та ін.; за заг. ред. д.ю.н. професора О. Г. Колба, д.ю.н.; професора О. Литвинова. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – 146 с. Понад 70 статей у фахових виданнях: 1. Яцишин М.М. Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589) / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2015. - №2 (6). – С. 21-24. 2. Innovative development of science in a modern university: priorities and ways of implementation / М. Yatsyshyn, I. Kotsan // Міжнародний науковий вісник. Випуск 8 (27). Ужгородський національний університет. – Ужгород-Будапешт, 2014. – С. 36-43. 3. Формування суспільної свідомості щодо кримінального покарання / М. М. Яцишин // Карпатський правничий часопис. – Львів, 2013. – С.119-122. Кількість конференцій: 1. XXXV Міжнародна історико-правова конференція «Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської правди і 450-річчя Другого (Волинського) Статуту Великого Князівства Литовського» (м. Дубно 22–25 вересня 2016 р.) 2. ХХХІІ Міжнародна історико-правової конференції «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми» (м.Полтава, 28-31 травня 2015 року,). 3. ХХХІ Міжнародна історико-правова конференція «Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі» (м. Берегове, 27-30 листопада 2014 р.).
next
prev

Log in